Mẫu hàng rào

Mẫu hàng rào

MẪU PANEL HÀNG RÀO
(2000 mm x 500 mm x 45 mm)
 

            

 

       

 

         

 

        

 

       

 

 MỘT SỐ MẪU HÀNG RÀO BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

Trên cơ sở các mẫu panel hàng rào trên, ta có thể lắp ráp, lựa chọn các kiểu hàng rào ưng ý, phù hợp thẩm mỹ và mục đích sử dụng, với chiều cao 0,5m (1 tấm), 1,0m (2 tấm), 1,5m (3 tấm), 2,0m (4 tấm), 2,5m (5 tấm)....và chiều dài bất kỳ phù hợp khuôn viên xây dựng

 

       

 

       

 

        

 

        

 

        

 

Nguồn tin: Nguyễn Đức Khải